Bielsk Podlaski Kryniczna/Targowa

Targowisko w Bielsku Podlaskim przy ulicy Krynicznej położone na parkingu ogólnodostępnym czynne jest codziennie.
Zapraszamy na rynek po świeże naturalne produkty oraz po inne rzeczy codziennego użytku.
Targowisko w okresie od 1 kwietnia do 30 września czynne jest od godziny 5 do godziny 17.
Natomiast w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 6 do 17
Polecamy i Zapraszamy!
Informacje o targowisku pochodzą ze strony:
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rada_miasta_sg/rada_miasta_VI_kad/...

Adres

Żwirki i Wigury
Bielsk Podlaski