Targowisko Augustów

Nasza Targowica została zmodernizowana w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą ,,Mój rynek".

Godziny otwarcia: codziennie

1.Ustala
się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:
1.Przy
sprzedaży obnośnej z ręki,kosza, wiadra:
1)artykułów
spożywczych własnej produkcji rolnej 1,50

2)artykułów
jubilerskich, zegarków,futer 12,00zł
3) artykułów
przemysłowych 4,00 zł
2.Przy
sprzedaży artykułów spożywczych I przemysłowych:
1)z
wozu konnego 3,50zł
2)z
ciągnika z przyczepą jednoosiową 6,00zł
3) z
ciągnika z
przyczepą 8,50

4)z
samochodu osobowego, przyczepki do 0,5t, campingu 15,00zł
5)z
samochodu osobowego z przyczepą do 0,5 t18,50zł
6)z
samochodu dostawczego o ładowności do 1t 16,50zł
7) z
samochodu dostawczego o
ładowności do 5t  21,00zł
8) z
samochodu dostawczego o ładowności powyżej 5t 25,50zł
9) z
platformy,przyczepy 29,00zł
10) z
wózka ręcznego,leżaka,stolika. 6,00zł

Przy
sprzedaży
z budki handlowej, wiaty,namiotu,straganu,
placu:
1)do
3m²zajmowanej powierzchni 6,00zł
2)do
4m²zajmowanej powierzchni 7,50zł
3)od
4 do 6 m² zajmowanej powierzchni10,00zł
4)od
6 do 10 m² zajmowanej powierzchni 14,00zł
5)od
10 do 14 m²
zajmowanej
powierzchni 22,00 zł
6)powyżej
14 m² zajmowanej powierzchni 30,00zł

4.Przy
sprzedaży ze stołu pod zadaszeniem za każdy 1m²:
1)
od sprzedaży artykułów własnej produkcji rolnej 2,50zł
2)
od sprzedaży artykułów przemysłowych I spożywczych 7,00 zł
5.Przy
sprzedaży ze stołu bez zadaszenia
za
każdy 1 m²:
1)od
sprzedaży własnej produkcji rolnej 2,00 zł
2)od
sprzedaży artykułów przemysłowych I spożywczych 6,00 zł
6.
Przy sprzedaży artykułów zestraganu ubraniowego
–stojaka:
9,50zł.

Godziny otwarcia: 

poniedziałek - niedziela: 6:00-16:00
Teraz zamknięte.

Adres

Augustów