Warunki korzystania z serwisu

Regulamin serwisu.

Regulamin Serwisu „Targowiska Polskie”
1. Treści zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny.
1a.Opis targowiska jest to subiektywna ocena autora/autorów wpisu nie jest on oficjalnym stanowiskiem zarządcy bądź zarządców targowiska.
2.Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu „Targowiska Polskie” tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3.Korzystanie z „Targowiska Polskie” podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
4.Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi serwisu, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.
5.Informacje przedstawione w serwisie „Targowiska Polskie” pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości ich zweryfikowania.
5a.Informacje na temat godzin otwarcia targowiska mogą ulegać zmianie dlatego godziny podane na stronie mogą różnić się od rzeczywistych godzin otwarcia w razie wątpliwości prosimy o potwierdzenie tych informacji w Urzędzie Miasta/Gminy bądź bezpośrednio u zarządcy targowiska.
6.Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
7. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na adres pocztowy wskazany przy rejestracji, targowiska oraz produktów regionalnych informacyjnych takich jak np. potwierdzenie rejestracji w serwisie, odrzucenie dodanego targowiska lub produktu regionalnego wraz z powodem.
8.Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje takie jak e-mail ma to miejsce przy rejestrowaniu targowiska bądź produktu co jest wymagane do weryfikacji zgłoszenia a także informacje zawarte w plikach cookies.
9.Administrator serwisu na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.
10.Administrator serwisu oświadcza jednocześnie, że w momencie zamieszczania na swojej stronie internetowej linków do innych stron internetowych, strony te nie zawierały treści sprzecznych z prawem.
11.W przypadku zamieszczenia na obcych stronach internetowych odnośnika do strony internetowej , bez wymaganej zgody, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe i niemajątkowe wiążące się z uzyskanymi za pośrednictwem tych odnośników informacjami.
12.Udzielone przez Państwa informacje podczas rejestracji takie jak Państwa e-mail traktowane są przez Administratora jako poufne i nie  będą one udostępniane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie  dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi.Nie dotyczy to informacji o targowisku lub produktach regionalnych.
13.Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w obligatoryjnych przypadkach określonych w krajowych przepisach prawnych.
14.Administratorem serwisu jest firma Expertlab Sp. z o.o sp komandytowa. ul. Mokotowska 4/6 , 00-641 Warszawa